Zpráva
Jazyk
Vyhledávání
×

Tiráž

BVS Industrie-Elektronik GmbH
Margarete-von-Wrangell-Straße 18 · Technologiepark Hanau, Gebäude 413
D-63457 Hanau-Wolfgang

Nonstop servisní linka: +49 (0) 6181 95404 -200 Telefax: +49 (0) 6181 95404 -5
E-mail: service@bvs-cnc.com · Internet: www.bvs-cnc.cz

Jednatel oprávněný k zastupování firmy: Emil Bätz, Florian Bätz · Rejstříkový soud: Amtsgericht Hanau Registrační číslo: 41HRB3607
Identifikační číslo pro daň z obratu podle § 27 a) zákona o dani z obratu: DE 11 35 36 941
Za obsah odpovídá podle § 55 odst. 2 RStV: Emil Bätz, Florian Bätz (adresa viz výše)

Obrazový materiál: fotolia.com · freepik.com · siemens.de


Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatelé služeb zodpovídáme za vlastní obsah těchto webových stránek podle čl. 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Nicméně, podle Sec. 8 až 10 německého zákona o telemédiích (TMG) nejsou poskytovatelé služeb povinni trvale sledovat předložené nebo uložené informace ani hledat důkazy naznačující nezákonné činnosti. Zákonné povinnosti týkající se odstranění informací nebo blokování jejich použití zůstávají nedotčeny. V tomto případě je odpovědnost možná pouze v době, kdy se dozvíte o konkrétním porušení zákona. Neoprávněný obsah bude odstraněn okamžitě, jakmile se o něm dozvíme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí weby třetích stran. Nemáme žádný vliv na obsah těchto webových stránek, proto nemůžeme za tento obsah zaručit. Poskytovatelé nebo správci odkazovaných webových stránek jsou vždy zodpovědní za svůj vlastní obsah. V době vytvoření odkazu byly zkontrolovány odkazy na webové stránky z hlediska možného porušení zákona. V době propojení nebyl zjištěn nelegální obsah. Trvalé sledování obsahu odkazovaných webových stránek nelze uložit bez přiměřených známek, že došlo k porušení zákona. Neoprávněné odkazy budou okamžitě odstraněny, jakmile se o nich dozvíme.

Autorská práva

Obsah a kompilace zveřejněné na těchto webových stránkách poskytovateli podléhají německým autorským zákonům. Reprodukce, úpravy, distribuce a jakékoli použití mimo rozsah autorského práva vyžaduje písemný souhlas autora nebo původce. Stahování a kopie těchto webových stránek jsou povoleny pouze pro soukromé použití. Komerční použití našeho obsahu bez svolení původce je zakázáno. Autorská práva třetích stran jsou respektována, pokud obsah těchto webových stránek nepochází od poskytovatele. Příspěvky třetích stran na tomto webu jsou označeny jako takové. Pokud však zjistíte jakékoli porušení autorského zákona, informujte nás. Takový obsah bude okamžitě odstraněn.